ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

>> หนังสือแจ้งกำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ กรมบัญชีกลาง <<

_____________________________________________________________________

>> สรุปประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ เริ่มต้นใช้ปีการศึกษา 2559 <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น